Informujemy, że Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych za 2019 rok zostały opublikowane w BIP Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie pod adresem: www.powiatkoscierski.com.pl w zakładce: Sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 342).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 14 maj 2020 13:28 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 maj 2020 13:28 Super User